نقش پروتکل HTTP در طراحی وب سایت

نقش پروتکل HTTP در طراحی وب سایت

نقش پروتکل HTTP در طراحی وب سایت


نقش پروتکل HTTP در طراحی وب سایت :
پروتکل HTTP که کوتاه شده عبارت Hyper Text Transfer Protocol می باشد به پروتکلی اتلاق می شود که به منظور به وجود آوردن ارتباط ، ارسال و دریافت اطلاعات ما بین کلاینت و سرور مورد استفاده قرار می گیرد . این پروتکل برای ایجاد یک پل ارتباطی میان کلایت و سرور یک طراحی سایت ، از پروتکل TCP/IP استفاده می نماید . روش کار این پروتکل به این صورت است که داده ها یا اطلاعات یک طراحی سایت از طریق بسته های اطلاعاتی میان کلاینت و سرور یک طراحی وب سایت جا به جا می شوند . در واقع برای ارسال اطلاعات به سوی مقصد ابتدا داده به بخش های کوچک تری تبدیل می شود و نهایتا هر یک از آن ها با یک ترتیب به خصوص به سمت مقصد ارسال می گردند .

روند کار پروتکل HTTP در طراحی سایت :

بهتر است بدانید این پروتکل برای دریافت و ارسال اطلاعات از Handshaking استفاده می نماید . در این المان برای آغاز و اتمام روند دریافت و ارسال داده ها میان کلاینت و سرور از مقصد سوالاتی پرسیده می شود . این بخش را با یک مثال برای شما عزیزان شرح خواهیم داد .

فرض نمایید کلاینت R می خواهد از سرور Y داده هایی را دریافت کند . برای انجام این امر Y در ابتدا درخواستی را به Y ارسال می نماید تا آمادگی Y را برای ارسال پرسو جو نماید . در چنین مواقعی R صبر خواهد کرد تا Y جوابی را به این پرسش ارسال نماید . سپس بعد از آن که Y آمادگی را خود اعلام نمود ، R پیامی را سمت Y می فرستد و از او می خواهد تا داده های اطلاعاتی را ارسال نماید . نهایتا Y پیام را دریافت می نماید و اطلاعات را آماده می سازد و آن را به بسته های کوچکتری تقسیم می کند و توسط پروتکل Handshaking آن ها را پشت سر هم و به ترتیب ارسال می کند .