در طراحی وب سایت آیا بهتر است به ظاهر آن توجه کنیم یا محتوا

در طراحی وب سایت آیا بهتر است به ظاهر آن توجه کنیم یا محتوا

در طراحی وب سایت آیا بهتر است به ظاهر آن توجه کنیم یا محتوا

در طراحی وب سایت آیا بهتر است به ظاهر آن توجه کنیم یا محتوا : فرض می کنیم که پروژه طراحی وب سایت جدیدی را تحویل گرفته اید و کارفرمای شما قصد این را دارد که بعد از اتمام کار خودش سایت را مدیریت کند و در آن اطلاعات وارد کند. در نتیجه شما هیچ پیش زمینه ای از محتوایی که قرار است وارد سایت شود را ندارید. شما مجبورید که سایت را بر اساس یکسری اطلاعات تکمیل کنید و عموما این اطلاعات را از سایت نمونه ای که کارفرما معرفی کرده الگو برداری می کنید و بر اساس آن صفحات و جانمایی مطالب و کارایی ها را تعیین می کنیم و سایت را طراحی کرده و تحویل می دهید.

 

چه مشکلاتی پیش می آید؟

بعد از تحویل طراحی وب سایت به مشتری و پیاده سازی مطالب و اطلاعات توسط کارفرما شما به مشکل بر می خورید. مشکلاتی از قبیل اینکه برای بخشی از مطلب گذاری ها 160 کاراکتر را پیش بینی و پیاده سازی کرده اید اما اکنون به تعداد کاراکتر بیشتر نیاز دارید یا مثلا تیتر مطالب یا صفحات نسبت به بخشی که در نظر گرفته اید بیشتر است و از جایگاه خود بیرون زده و شکل ظاهری سایت را برهم می زند.

حال اگر مطالب مورد نظر کارفرما را در دست داشته یاشید و بر اساس آن طراحی وب سایت خود را انجام دهید باز هم تا انتهای کار ممکن است که کارفرما مطالب را بر اساس نیاز خود تغییر دهد و باز هم شما به مشکل می خورید. درست است که داشتن مطالب کمک زیادی می کند اما ایجاد مشکل را قطع نمی کند.

 

برای جلوگیری از این مشکلات چه کنیم؟

بهترین راه برای حل این نوع مشکلات طراحی وب سایت به صورت فرضی قبل از شروع کار است. شما باید به طور کل نیا مشتری و سلایق و اهداف آن را برای طراحی وب سایت بدست آورید. سپس یک شمای کلی از سایت نهایی را برای کارفرای خود شرح دهید تا یک ذهنیت عامی نسبت به سایت خود داسته باشد و در نهایت سایت مورد نظر را طراحی کنید. به این شکل در پایان کار مشکلات را به حداقل می رسانید.

تحریر و تنظیم شده در واحد توسعه شرکت طراحی سایت نونگار

ارائه دهنده خدمات طراحی اپلیکیشن موبایل و کلاسهای آموزش طراحی سایت