ایندکس شدن صفحات طراحی سایت

ایندکس شدن صفحات طراحی سایت

ایندکس شدن صفحات طراحی سایت

تعریف صفحات submit شده و ایندکس شده :

به صفحاتی از طراحی وب سایت که تنها از طریق موتور های جستجوگر شناسایی می شوند و شرکت google از محتوای آن ها هیچ اطلاعاتی ندارد و هنوز محتوای آن صفحات از طراحی سایت را نتواسته است مورد بررسی قرار دهد ، صفحات سابمیت شده می گویند . و اما به صفحاتی از سایت ، صفحات ایندکس شده می گویند که نه تنها محتویات آن ها توسط موتور های جستجو گوگل شناسایی شده است بلکه با رعایت قوانین بهینه سازی وب سایت توانایی رسیدن به جایگاه مناسبی در نتایج جستجو در موتور های جستجو را نیز دارند .

نکاتی درباره صفحات طراحی سایت در گوگل وبمستر:

هر وب سایتی به طور روتین از تعدادی صفحه تشکیل شده است . اولین صفحه از وب سایت را خانه یا صفحه اصلی می نامند . هنگامی که در پنل وبمستر گوگل یا دیگر موتور های جستجوگر اکانتی برای وب سایت تان می سازید در ادامه می بایست نقشه وب سایت را نیز ساخته و در پنل مدیریتی وب سایت تان ثبت نمایید . پس از ثبت نمودن نقشه سایت موتور های جستجوگر نقشه وب سایت تان را آنالیز می کنند و در وهله اول صفحات طراحی وب سایت را سایت می کنند . به عبارت دیگر موتور های جستجو تعداد صفحات وب سایت تان را شمارش نموده و ثبت می کنند . در پنل وبمستر تولز گوگل گزینه ای برای نمایش تعداد صفحات ایندکس شده موجود می باشد .

بررسی تفاوت صفحات submit شده و ایندکس شده :

اکر بخواهیم در ساده ترین حالت تفاوت این دو مورد را بررسی کنیم می توانیم بگوییم ممکن است برخی از صفحات داخلی طراحی سایتتان لینک دسترسی مناسبی نداشته باشند ، به عبارت دیگر یعنی یک مخاطب لینکی برای دسترسی به صفحات submit شده در دست نداشته باشد و بین لینک های داخلی ارتباطی وجود ندارد. امکان دارد بعضی از صفحات طراحی وب سایت دربر دارنده ی متا تگ های مخرب می باشند که در مقابل خزش رباط های گوگل در وب سایت مقاومت می کنند . هم چنین ممکن است در متا ربوت تعریف شده در وب سایت به موتور های جستجو اجازه دسترسی به بعضی از صفحات را نداده باشید .