آموزش طراحی سایت: معتبرترین منبع یادگیری طراحی سایت

آموزش طراحی سایت: معتبرترین منبع یادگیری طراحی سایت

آموزش طراحی سایت: معتبرترین منبع یادگیری طراحی سایت

معرفی منابع

یکی از معتبر ترین وب سایت های آموزشی دنیا برای طراحی سایت سامانه آموزش w3schools.com می باشد که مطالب جامع و کاملی برای یادگیری HTML ،CSS JavaScript, PHP, SQL, and JQuery دارد. رویکرد این سایت آموزشی بصورت آموزش توام با آزمایش عملی است. این سایت در سال 1998 با هدف گسترش دانش طراحی وب توسعه یافت. w3schools بر آموزش ساده و مرحله به مرحله مفاهیم تمرکز دارد و در کنار هر آموزش کد قابل اجرا و ویرایش مربوط به آموزش را قرار داده تا شخصا با اجرای مثال هایی نتیجه را لمس کنید. این وب سایت بالغ 1.5 میلیارد صفحه و بازدید ماهیانه سایت حدود 40 میلیون می باشد. اگر بدنبال یک منبع آموزشی طراحی سایت هستید لینک زیر را دنبال کنید :
W3Schools.com