منبع جدید برای افزایش ترافیک سایت

گوگل یک سرویس بررسی محتوای جدید به نام Keen راه‌اندازی کرده است. این سرویس به عنوان رقیب Pinterest نیز شناخته می‌شود که کاملا درست نیست. Keen یک برنامه یادگیری ماشینی است که مستمراً صفحات وب مربوط را به کاربران تبلیغ می‌کند. این برنامه یک اپلیکیشن مرورگر وب و اندروید است که مربوط به پروژه Area 120 گوگل است. این پروژه به عنوان اتصال دهنده بخش‌های کوچک و مجزا تعریف می‌شود تا در نهایت منجر به تشکیل استارت آپ‌های جدید شود. Keen فرصتی جدید برای رشد محبوبیت و ترافیک است. ارزش این برنامه به این است که به کاربران راهی جدید برای پیداکردن محتوای سایت‌ها نشان می دهد.Keen دائماً در حال جستجو است و محتوای مرتبط را به کاربران پیشنهاد می‌کند. به عبارت دیگر بالعکس موتور جستجو که منفعل است و تا شما جستجویی در آن انجام ندهید چیزی به شما پیشنهاد نمی‌کند، Keen فعال است و به جای نتیجه جستجوی شما، Keen دائماً مطالبی را توصیه می‌کند که افراد از آن لذت ببرند. با این حساب، هر کسی که علاقه ای به ارتقا سایت خود دارد، باید به Keen توجه کند، زیرا این برنامه می‌تواند منبع جدید ترافیک باشد.