یک نمونه رابط کاربری با طراحی تخت

یک نمونه رابط کاربری با طراحی تخت

یک نمونه رابط کاربری با طراحی تخت

بدون مقدمه یک طراحی رابط کاربری با الگوی تخت رو ببینید و لذت ببرید : 
طراحی سایت  تخت  چهارم
 
طراحی سایت  تخت  سوم

 
طراحی سایت  تخت  دوم


 
طراحی سایت  تخت  اول