کتاب طراحی سایت: سه اشتباه کشنده در طراحی تجربه کاربری

کتاب طراحی سایت: سه اشتباه کشنده در طراحی تجربه کاربری

کتاب طراحی سایت: سه اشتباه کشنده در طراحی تجربه کاربری

یک طراحی سایت موفق نیاز به یک تجربه کاربری خوب دارد. این کتاب شامل مجموعه ای از نکات مفید برای طراحی موفق تر شما است. این کتاب شامل:
رویکرد صحیح برای طراحی UI و UX
شناخت اولویت بندی صحیح عناصر طراحی.
بهترین روش های طراحی با درس هایی از Squarespace & Duolingo
این کتاب امروز در دسترس است. دانلود کتاب رایگان