کتاب طراحی سایت : روند بی انتهای طراحی موبایل

کتاب طراحی سایت : روند بی انتهای طراحی موبایل

کتاب طراحی سایت : روند بی انتهای طراحی موبایل

طراحی تخت موبایل همواره د رحال تکامل است . و این امر را موجب تکامل طراحی سایت است د را ین پست کتاب روند بی انتهای طراحی موبایل را به شما معرفی می کنیم :

15 نمونه دست چین شده ی برخی از بهترین طراحی های تخت موبایل در دسترس در این کاب آمده است .
مباحث عبارتند از طراحی تخت، تکنیک های وب 2.0، طراحی واکنشگرای تخت و آینده طراحی تخت برای موبایل.
نکاتی کلیدی برای هماهنگ کردن رویکرد تخت با طراحی مینیمالیستی، استفاده از انیمیشن در طراحی تخت، و بیشتر.
چهارچوب سریع و عملی برای توسعه پروژه

این کتاب امروز در دسترس است. دانلود کتاب رایگان