کتاب طراحی سایت : راهنمای همکاری طراحان و توسعه دهندگان

کتاب طراحی سایت : راهنمای همکاری طراحان و توسعه دهندگان

کتاب طراحی سایت : راهنمای همکاری طراحان و توسعه دهندگان


کتاب راهنمای همکاری طراحان و توسعه دهندگان به شما کمک می کند که در حین طراحی سایت بین تیم طراح و تیم کدنویسی همکاری و هماهنگی منسجم ایجاد نمایید.
این کتاب شامل:
دریافت و توسعه ایده های کاری، بین اعضای تیم با تکنیک های همکاری شفاف.
این کتاب شامل 5 فصل است که در آن بیشتر بر اصول عملی تاکید شده است تا تئوری
نکاتی حیاتی برای توسعه دهندگان در مراحل مختلف طراحی از جمله: ویژگی های طرح ، wireframing، نمونه سازی، قالب و تست قابلیت استفاده پذیری .
بهترین شیوه برای دست به دست کردن پروژه بین تیم های کاری : سازگاری بصری، راهنماهای سبک، fallbacks مرورگر ، مدل های تست واکنشگرایی، و بیشتر.
این کتاب امروز در دسترس است. دانلود کتاب رایگان