کتاب طراحی سایت: ده نکته ابزاری برای طراحی دقیق تر UX

کتاب طراحی سایت: ده نکته ابزاری برای طراحی دقیق تر UX

کتاب طراحی سایت: ده نکته ابزاری برای طراحی دقیق تر UX


هم اکنون کتاب ده نکته ابزاری برای طراحی دقیق تر UX برای دانلود و استفاده آن در پروژه طراحی سایت بعدی شما در دسترس است .

این کتاب به شما می آموزد:
شامل مشاوره و پیشنهادهای کاربردی در قالب پروژه های واقعی انجام شده توسط طراح UX ، Jessica Lowry
ارائه فرمت عملی و قابل فهم از مسائل پیچیده و مبهم طراحی UX
مباحث کتاب شامل : پژوهش کاربری، نمونه سازی، طراحی تیمی، سندسازی UX، و بیشتر.
ارائه نمونه های بصری و قابل فهم ازنکات ابزاری

این کتاب امروز در دسترس است. دانلود کتاب رایگان