کتاب طراحی سایت: بهترین وب سایت های طراحی شده 2015-2016

کتاب طراحی سایت: بهترین وب سایت های طراحی شده 2015-2016

کتاب طراحی سایت: بهترین وب سایت های طراحی شده 2015-2016

در این کتاب بهترین طراحی های تدوین و گرداوری شده است. بهترین طراحی سایت های 2015-2016 ، کتاب تصاویر و توضیحات فنی برخی از وب سایت های موفق سال جاری را فراهم کرده است . این کتاب یک مرجع آسان و سریع برای الهام گرفتن طراحی بعدی شماست که در صرفه جویی از وقت به شما کمک می کند . کتابی مفید برای بررسی و یا خواندن، این کتاب به توصیف 168 وب سایت برتر می پردازد. سایت شرکت هایی مانند : Tumblr, Google, Airbnb, Dropbox, Bose, Coin, Reebok , و Nest . در بسیاری از نمونه ها بصورت جداگانه 7 روش طراحی سال 2016 بررسی شده است.
در این کتاب 158 صفحه ای تکنیک های محبوب و قدرتمند طراحی سایت با مثال هایی شرح داده شده است (همراه با تجزیه و تحلیل نقاط قوت سایت ها):
مینیمالیسم
طراحی UI کارتی
طراحی تعاملی همهجانبه
تایپوگرافی پویا
رنگهای پر هیجان
پیمایش طولانی

این کتاب امروز در دسترس است. دانلود کتاب رایگان