کار کردن با الکسا

کار کردن با الکسا

کار کردن با الکسا


کار کردن با الکسا
طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت در تهران طراحی سایت الکسا یک پایگاه اطلاعاتی برای رتبه بندی تعداد بازدیدکنندگان و صفحه های بازدید شده از جانب کاربران است. طراحی سایت الکسا از سرویس های خدمات شرکت آمازون است. که با هدف جمع آوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرده و با در اختیار قرار دادن این اطلاعات به کاربران آن ها را در ارتقاء سایت خود یاری می کند.
طراحی سایت الکسا با ملاک آماری و محاسبات مختلف سایت ها را رتبه بندی می کند. رتبه الکسا مانند رتبه کنکور ما ایرانی هااست که هر چه به یک نزدیک تر باشد بهتر است از مقالات مرتبط می توانید به مطالعه ی الکسا چگونه کار می کند نیز بپردازید.

قسمت های مختلف الکسا در طراحی سایت به شرح زیر می باشد:

• طراحی سایت الکسا این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که ،نشان می دهد بیشترین مخاطبین شما از کدام منطقه جغرافیایی هستند.
• طراحی سایت الکسا این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که، نشان می دهد امتیاز سایت شما چند است .
• طراحی سایت الکسا این امکان رادر اختیار شما قرار می دهد که، نشان می دهد تعداد صفحات دیده شده توسط کاربران چقدر بوده است.
• طراحی سایت الکسا این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که، نشان می دهد زمان صرف شده در سایت شما چقدر بوده؟

امکانات و مزایای الکسا عبارتند از:

• طراحی سایت الکسا این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که، کاربران از کدام سایت به سایت شما آمده اند؟
• طراحی سایت الکسااین امکان را در اختیار شما قرار می دهد که، کدام موتور جستجو کاربران را به سمت سایت شما هدایت می کند.
• طراحی سایت الکسا این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که، با به کار گیری کدام کلمه کلیدی بیشترین هدایت ترافیکی و بازدید سایت را داشته اید.
• طراحی سایت الکسا این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که، تعداد لینک ها وسایت های هدایت کننده به سمت سایت خود را شناسایی کنید.