چه کلمات کلیدی در سئو طراحی سایت خود انتخاب نمایید

چه کلمات کلیدی در سئو طراحی سایت خود انتخاب نمایید

چه کلمات کلیدی در سئو طراحی سایت خود انتخاب نمایید


چه کلمات کلیدی در سئو طراحی سایت خود انتخاب نمایید؟
طراحی سایت با توجه به زمینه کسب وکاری شما کلمات کلیدی متعددی موجود می باشد که رقبای شما مورد هدف قرار می دهند و در پروسه سئو طراحی سایت خود به انجام می رسانند. اما در میان این کلمات کلیدی برخی از کلمات کلیدی می تواند ترافیک و نیز درآمدزایی بیشتری را برای شما به دنبلا داشته باشد و بازاریابی اینترنتی قدرتمندتری را برای شما ایجاد می نماید. حال چگونه می توانید کلمات کلیدی مناسب را در این میان انتخاب نمایید.

کلمات کلیدی رقبا

طراحی وب سایت رقبای شما در چه کلمات کلیدی رنکینگ دارند و چه کلمات کلیدی را مورد هدف قرار داده اند و به واسط آن ترافیک بدست می اورند. لیستی از کلمات کلیدی که رقبای شما رنکینگ دارند را بنویسید و سپس آن را مورد انالیز قرار دهید. این کلمات کلیدی چه میزان ترافیک را به سمت سایت هدایت می کنند و نیز رقابت در میان این کلمات کلیدی به چه میزان می باشد. میزان کلیک ، میزان دیده شدن کلمات کلیدی ، نرخ کلیک و دیگر متریک ها که در ترافیک مطرح می گردند را مشخص نمایید و این امر می تواند موجب گردد که بتوانید بهتر در میان کلمات کلیدی انتخاب نمایید. ابزار google trends می تواند کمک بسیاری به شما نماید تا بتوانید دریابید کدام یک از کلمات کلیدی جستجو و نیز کلیک بیشتری دارد. در انتاخب رقبا دقت داشته باشید که کاربران و مخاطبین یکسانی را با شما داشته باشند.

پس از در نظر گرفتن موارد بالا حال گام های زیر را آغاز نمایید.

کلمات کلیدی اسان در ابتدای سئو طراحی سایت

کلمات کلیدی اسان که در آن رقابت کمتری موجود می باشد می تواند شانس شما را برای بدست اوردن رنکینگ بیشتر نمایند و در واقع هزینه و نیز زمان کمتری را نیاز دارند و این امر می تواند این فرصت را به شما دهد که در مدت زمان کوتاه تری در صفحه اول قرار گیرید و سپس به واسط ترافیک بدست اورده اعتباری را برای خود بدست اورید که این خود می تواند در پروسه سئو طراحی سیات شما موثر باشد و در مدت زمان کوتاه تری به رنکینگ در کلمات کلیدی سخت تر نیز دست یابید.

کلمات کلیدی که شبیه می باشند

کلمات کلیدی که شبیه می باشند و کلمات یکسانی دارند می توانند هدف خوبی برای انتخاب باشند زیرا که با انجچام پروسه سئو بر روی یکی از کلمات کلیدی در دیگر کلمه کلیدی نیز رنکینگی را بدست خواهید آورد. برای مثال کلمه کلیدی طراحی سایت و طراحی وب سایت شبیه به هم می باشند و با کار کردن در کلمه کلیدی طراحی سایت می توانید رنکینگی را در کلمه کلیدی طراحی وب سایت را نیز بدست اورید.

کلمات کلیدی با کلیک بیشتر و پروسه سئو آسان تر

رقابت و نیز سختی کلمات کلیدی یکسان نمی باشد و شما می توانید در میان کلمات کلیدی مواردی که کلیک و میزان مشاهده شدن بالایی دارند و نیز در مقابل سختی کمتری دارند را انتخاب نمایید.