چند قانون در تایپوگرافی برای طراحی سایت در موبایل

چند قانون در تایپوگرافی برای طراحی سایت در موبایل

چند قانون در تایپوگرافی برای طراحی سایت در موبایل


چند قانون در تایپوگرافی برای طراحی سایت در موبایل: در تایپوگرافی حجم مطالب کم می شود. زمانی که شما به طور مستقیم به نوشته نگاه می کنید لازم نیست که به قسمت مختلفی از نوشته بروید. چشم شما یک حرکت سریعی بین 2 نقطه ی ثابت و نزدیک به هم را انجام می دهد. دیگر به نیاز ندارید که تک تک واژه ها یا کلمات را بخوانید زیرا قسمتی از متن را به سرعت می بینید و از طریق ذهن شروع به تفسیر آن متن می کنید. اگر ذهن شما نتواند آن را تشخیص دهد به شما فرمان بازگشت به بخش قبلی را می دهد و در آن زمان است که با دقت بیشتری به کلمه نگاه می کنید.


در تایپوگرافی فضای مناسبی را به ان اختصاص دهید


برای طراحی سایت در موبایل با استفاده از تایپوگرافی سعی بر آن داشته باشید که برای کلمات و اطرافشان فضای کافی را اختصاص دهید. در تایپوگرافی فاصله های خاص و کمی بین حروف, کلمات و خطوط وجود د ارد و  برای این در صفحات موبایل به خوبی به نظر برسد باید به سلسله مراتب آنها توجه ویژه ای داشته باشید.انتخاب فاصله درست بین آنها از نور طبیعی موبایل برای خواندن شان نیز مهم تر است.


طراحی در تایپوگرافی را به صورت نرم انجام دهید


اگر طراحی شما بسیار نرم باشد موقع نگاه کردن به متن بالایی پرش به متن پایینی را سخت می کند. اگر هم بسیار سخت طراحی شود باز هم با همان مشکل بر می خوریم. در زمان طراحی باید این را در نظر داشت که بخش های سخت را نرم کنید  تا کاربرانی که آن را می بینند چشمانشان همانند دریایی آرام بر روی کلمات حرکت کند. عموما در تایپوگرافی فاصله ی خاصی را بین خطوط در نظر می گیرند اما زمان استفاده از آن برای طراحی سایت در موبایل باید فاصله ی آن را مقداری کم کنید تا به خوبی قابل خواندن باشند.

تحریر و تنظیم شده در واحد توسعه شرکت طراحی سایت نونگار

ارائه دهنده خدمات طراحی اپلیکیشن موبایل و کلاسهای آموزش طراحی سایت