پنج نکته برای انتشار و اشتراک طراحی های خود و حفظ مالکیت آنها

پنج نکته برای انتشار و اشتراک طراحی های خود و حفظ مالکیت آنها

پنج نکته برای انتشار و اشتراک طراحی های خود و حفظ مالکیت آنها


ابزار همکاری و انتشار آنلاین طراحان را با آثار و ترندهای جدید آشنا می کند، اما با مراقبت بود افراد سودجو از آثار شما بدون اجازه برای خود بهره برداری نکنند و از حق مالکیت خود محافظت نمایید . ابزارهمکاری آنلاین یکی از مهمترین راهکارهای توسعه پروژه است.به عنوان مثال در یک پروژه طراحی سایت طراحان، کدنویسان و مدیر پروژه می توانند از طریق یک سامانه همکاری بایکدیگر پروژه را از هر نقطه دنیا پیش ببرند. برخی از نرم افزارهای همکاری و اشتراک پروفایل یک پنل کنترلی به طراح برای ارائه طرح هایش می دهند یک فضای امن برای به اشتراک گذاشتن ایده ها. این ابزار برای دریافت بازخورد از دیگران و بهبود طرح مفید و کارا هستند
در اینجا پنج روش برای همکاری آنلاین و حفاظت طراحی شما پشنهاد شده است:

1- دعوت با احتیاط از دیگران
سیستم های همکاری آنلاین به این معنی نیست که پروژه در حال اجرای خود را برای همه به اشتراک بگذارید. سعی کنید تمام پروژه را برای همه به اشتراک نگذارید از سیستم های استفاده نمایید که سطوح مختلف از اشتراک گذاری طرح را پشتیبانی نمایند.
2- کنترل دسترسی
اختصاص سطح مناسب از کنترل به کاربران را اتخاذ نمایید. اکثر سیستم های همکاری به کاربران سه نقش: مدیران (با حقوق کامل به تمامی مطالب و عضو مدیریت)، سردبیران (که می توانید آپلود و ویرایش محتوا اما عضو بخش مدیریت نیستند ) و بینندگان (که می تواند دسترسی برای دیدن و یا حتی دانلود داشته باشند اما امکان ویرایش و یا ایجاد محتوا را ندارند). کاربران جدید معمولا کمترین میزان امنیت را دارند . دسترسی کاربران را برای بخش های مختلف پروژه کنترل نمایید.
3- حفظ یک ردپاهای مکتوب از فعالیت ها
اکثر ابزارهای همکاری آنلاین روندها و دنباله های که یک پروژه طی می نماید ذخیره می نمایند هر فعالیت در سیستم انجام می شود بعدا در قالب یک گزارش قابل پیگری است مانند بازدید ها تغییر ها دانلود ها همه و همه بر اساس زمان و کاربر قابل پیگیری و مشاهده است.
4- قفل گزاری بر روی طرح
طرح هایی که برای استفاده در دنیای خارج از ابزار همکاری آمده هستند بهتر است با امضا و یا نشانه ای برای عدم استفاده تجاری افراد سودجو مشخص شوند .
5- حفظ و مراقبت از اطلاعات کاربری
مثل هر سیستم آنلاین دیگر باید در اتخاذ و انتخاب اطلاعات ورود دقت نمایید و در مراقبت از آن کوشا باشید.