پروژه جغد گوگل در طراحی سایت

پروژه جغد گوگل در طراحی سایت

پروژه جغد گوگل در طراحی سایت


پروژه جغد گوگل در طراحی سایت
طراحی سایت طراحی وب سایت شاید در مورد پروژه ی جغد گوگل کمتر شنیده باشید . این پروژه در خصوص ساماندهی به انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و غیرواقعی فعالیت دارد . با افزایش روند انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی لزوم وجود سازمان یا نهادی برای بررسی ها و ساماندهی به این اخبار غلط و غیر واقعی بسیار احساس می شد. باید سازمانی تشکیل می شد تا بتواند اخبار درست را از نادرست تفکیک نماید و به این صورت این پروژه با نام پروژه جغد تحت نظارت شرکت گوگل آغاز به کار کرد . گوگل با شروع به کار این پروژه با چالش های جدیدی مواجه شد که در ادامه به طرح این موضوعات خواهیم پرداخت .

رعایت اصل بی طرف بودن موتورهای جستجوگر

رسالت موتورهای جستجوگر همیشه برطرف نمودن نیاز های کاربران بدون عمل جانب دارانه نسبت به گروه ها و فعالیت های سیاسی بوده است .رعایت اصل بی طرفی امروزه یکی از چالش های مدیران گوگل می باشد و همگی بر این اصول پایبندند. اما این موضوع یکی از حساس ترین کارهایی است که امروزه بر عهده گوگل نهاده شده است و امروزه با این چالش مواجه هستند.

طرح پیشنهادی

چالش دوم طرح پیشنهادی مطرح شده است که بر اساس ان می گویند گوگل باید اخبار درست را از غلط تشخیص داده و جداسازی نماید. کلیت طرح این است که گوگل باید تفاوت این رو را از یکدیگر تشخیص دهد. ولی اگر به ماهیت و وظیفه گوگل و جزییات طرح پیشنهادی دقت کنیم پی می بریم که این دو موضوع در تضاد و تناقض با یکدیگر هستند. البته بر طبق توافقات انجام شده گوگل قول داده است تا مشکلات و نواقص موجود را تا حد زیادی بر طرف کند .

نمایش داده ها

چالش دیگر بحث نمایش داده ها توسط گوگل است زیرا گوگل برای نمایش بهتر اطلاعات بیشتری علاوه بر کلمات کلید ی و ادرس سایت را بررسی می کند. گوگل تعداد تکرار کلمات در هر متن و همچنین نمایش واژه ها در عنوان ها ی فرعی و لینک ها را نیز بررسی می کند. حال شرایطی را درنظر بگیرید که اخبار انتشار یافته با دقت سئو شده باشند در این شرایط گوگل باید تشخیص دهد که اخبار منتشر شده به صورت واقعی یا به صورت غیرواقعی سئو شده اند . در این حالت وظیفه گوگل دشوارتر و پیچیده تر می شود که ایا به این خبر اهمیتی بدهد و یا خیر.
یکی از دلایلی که یک خبر مشخص در موتورهای جستجوگر مختلف دارای نتایج مختلف است همین موضوع است . که ربات های جستجوگر ان خبر را غیرواقعی و نادرست تشخیص داده اند.