نماد اعتماد الکترونیکی در طراحی سایت و کسب و کار اینترنتی

نماد اعتماد الکترونیکی در طراحی سایت و کسب و کار اینترنتی

نماد اعتماد الکترونیکی در طراحی سایت و کسب و کار اینترنتی

نماد اعتماد الکترونیکی (ای نماد) به نشانه ای گفته می شود که به عنوان تاییدیه به شرکت ها یی که طراحی سایت فروشگاهی و اینترنتی دارند تعلق می گیرد که هدف ساماندهی , احراز هویت صلاحیت فروشگاه اینترنتی می باشد که زمان اعتبار آن به مدت یکسال می باشد و از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک صادر می شود و وابسته به وزارت صنعت و معدن و تجارت می باشد .