نقش مؤلفه های تأثیر گذار در طراحی سایت بر رتبه بندی گوگل

نقش مؤلفه های تأثیر گذار در طراحی سایت بر رتبه بندی گوگل

نقش مؤلفه های تأثیر گذار در طراحی سایت بر رتبه بندی گوگل


هر فردی که قصد دارد یک سایت را برای خود یا کسب و کارش طراحی نماید یکی از گزینه های مهم که در نظر می گیرد این است که رتبه سایت خود را در رنکینگ موتورهای جستجویی نظیر گوگل بهتر کرده و بتواند به صفحات اول در چند کلمه کلیدی مورد نظرش دست پیدا کند. به همین خاطر بعضاً قراردادهای سنگینی را با شرکت های طراحی سایت منعقد می کنند که کار بهینه سازی سایت آنها را بر عهده بگیرند و رتبه آنها را بهتر سازند. به همین خاطر در این مقاله کوتاه به این مورد پرداخته ایم. چند مورد از عوامل مهمی که اکنون اهمیت آنها تغییراتی داشته است و کاهش یا افزایش یافته و باید نسبت به این مهم توجه داشت به شرح زیر می باشد:


عوامل مؤثر بر رنکینگ در طراحی سایت که بر اهمیت آنها افزوده شده است


1-    عامل تجزیه و تحلیل صفحات وب سایت و درک ارزش آن توسط کاربر
2-    عامل سیگنال های اجتماعی در سطح صفحات طراحی سایت
3-    عامل سیگنال های اجتماعی در سطح نام دامنه


عوامل مؤثر بر رنکینگ در طراحی سایت که از اهمیت آنها کاسته شده است


1-   در نام دامنه باید از کلمه کلیدی کامل استفاده شود
2-    اثر بخشی لینک های پولی
3-    نقش Anchor text ها در لینک های داخلی
4-    فاصلهء دامنه ها ازSeed های قابل اعتماد که توسط الگوریتم ها سنجش می شود
5-    ازکلمات کلیدی در صفحه در چه سطحی استفاده شود
6-    درصد میزان کلمات کلیدی در تگ عنوان طراحی سایت
7-    کلمه کلیدی در اولین واژه تگ عنوان
8-    میزان کلمه کلیدی درAnchor text در لینک های داخلی
9-    از کلمات کلیدی در نام دامنه در چه سطحی استفاده شود
10-    استفاد از کلمه کلیدی کامل در نام دامنه اصلی طراحی سایت
11-    استفاده کردن از کلمه کلیدی به عنوان اولین واژه در نام دامنه اصلی
12-    مقدار کلید واژه ها در نام دامنه اصلی