نحوه محاسبه مالیات طراحی سایت فروشگاه های اینترنتی

نحوه محاسبه مالیات طراحی سایت فروشگاه های اینترنتی

نحوه محاسبه مالیات طراحی سایت فروشگاه های اینترنتی


نحوه محاسبه مالیات طراحی سایت فروشگاه های اینترنتی
طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت تهران صاحب فروشگاه اینترنتی در حقیقت یک فعال اقتصادی در فضای مجازی محسوب می شود که باید نحوه ی محاسبه مالیات طراحی سایت فروشگاه های اینترنتی در مورد آن ها اعمال شود. نحوه ی خرید و فروش در فضای مجازی خیلی با روش سنتی خرید کردن در بازار فرقی ندارند به خاطر همین قضیه طراحی سایت فروشگاه های اینترنتی در نحوه ی محاسیه مالیات طراحی سایت فروشگاه های اینترنتی باید دقت کنند در غیر صورت امکان دارد که از طرف سارمان امور مالیاتی کشور متحمل جریمه های سنگین شوند.

میزان مالیات طراحی سایت فروشگاه های اینترنتی

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد که نحوه محاسبه مالیات طراحی سایت فروشگاه های اینترنتی به این صورت است که بعد از تاسیس 4 ماه فرصت دارند که نسبت به تشکیل پرونده و انجام دادن مراتب اداری آن به صورت کتبی اقدامات لازم را انجام بده. صاحبان فروشگاه اینترنتی برای مشخص شدن نحوه محاسبه مالیات طراحی سایت فروشگاه های اینترنتی می توانند به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی مراجعه کنند و ثبت نام الکترونیکی انجام دهند و شماره اقتصادی خود را دریافت کنند.

اقدامات لازم صاحبان کسب و کار اینترنتی برای نحوه ی محاسبه مالیات طراحی سایت فروشگاه های اینترنتی چیست؟

• تشکیل دادن پرونده به منظور نحوه محاسبه مالیات فروشگاههای اینترنتی
• ثبت نام کردن به صورت الکترونیکی و دریافت کردن شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و ثبت نام کردن در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس فراخوان های هفتگانه به منظور نحوه محاسبه مالیات فروشگاههای اینترنتی
• صدور کردن صورتحساب موضوع ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و همچنین، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول این مالیات به منظور نحوه محاسبه مالیات فروشگاههای اینترنتی
• تسلیم کردن اظهارنامه مالیاتی در زمان مشخص قانونی (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی و مشمولین مالیات بر ارزش افزوده ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی) و پرداخت مالیات مربوط به منظور نحوه محاسبه مالیات فروشگاههای اینترنتی