متن قرارداد پشتیبانی طراحی سایت

متن قرارداد پشتیبانی طراحی سایت

متن قرارداد پشتیبانی طراحی سایت


متن قرارداد پشتیبانی طراحی سایت
طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت تهران به منظور داشتن یک طراحی سایت پویا و فعال شما باید از پشتیبان فنی خوب در این راستا بهره مند شوید به گونه ای که اگر طراحی سایت شما با مشکلی مواجه شد سریعا مشکل مربوطه حل گردد. بر این اساس خدمات نگهداری و پشتیبانی طراحی سایت بسیار حائز اهمیت است. از جمله خدمات مربوط به نگهداری و پشتیبانی طراحی سایت می توان به مدیریت محتوای طراحی سایت، ویرایش یا حذف محتوا از قبیل بروزرسانی اطلاعات، بکارگیری ابزارهای حرکت در طراحی سایت، قرار دادن محصولات جدید و... اشاره نمود.

نگهداری و بروز رسانی طراحی سایت

یکی از وظایف مهم مدیر یک طراحی سایت نگهداری و بروزرسانی از طراحی سایت می باشد. طراحی سایت را می توان به یک وسیله یا یک مکان تشبیه کرد. بنابراین باید در حفظ و نگهداری این وسیله یا مکان کوشا باشیم در غیر این صورت طراحی سایت شما حالت اولیه ی خود را از دست می دهد و شکل نامتعارفی به خود می گیرد. همچنین در صورت عدم نگهداری بهینه از طراحی سایت، رتبه ی طراحی سایت شما در موتورهای جستجو کاهش می یابد.

نگهداری و پشتیبانی فنی و محتوایی از طراحی سایت

منظور کلی از پشتیبانی و نگهداری فنی در واقع مراقبت از طراحی سایت در مقابل بروز هر گونه مشکلات احتمالی می باشد. در صورتی که مشکلات فنی به وجود آمده در طراحی سایت شما زیاد بحرانی نباشد در مرحله ی پشتیبانی به راحتی برطرف می گردد. منظور از پشتیبانی محتوایی در واقع قرار دادن داده ها و محتویات در طراحی سایت از قبیل اخبار، بروزرسانی قیمت ها و... است که باید به درستی در طراحی سایت شما درج گردد در غیر این صورت مشکلاتی را هم برای شما و هم مشتریان به وجود می آورد. پیاده سازی تمامی این مراحل برای مدیر یک طراحی سایت که باید حتما از اطلاعات کافی در زمینه ی مربوطه برخوردار باشد و هم بتواند اطلاعات خود را بروزرسانی کند زمان بر بوده و تجربه و علم کافی را می طلبد.