طراحی سفارشی سایت یا استفاده از قالب آماده؟

طراحی سفارشی سایت یا استفاده از قالب آماده؟

طراحی سفارشی سایت یا استفاده از قالب آماده؟

این یک راز نیست همه می دانند که برای به موفقیت رسیدن یک وب سایت بسیاری از جنبه های باید در نظر گرفته شوند. که در میان آنها برخی بسیار مهم هستند مانند: زمان بارگذاری سریع ، منوی ناوبری و جستجوی آسان، محتوای ارزشمند، بهینه سازی SEO، رعایت اصول قابلیت استفاده از وب سایت برای کاربران و در نهایت طراحی سایت و ... با تاکید مکرر طراحی و طراحی . با توجه به مجموعهای از مطالعات و تحقیقات، 94 درصد از کاربران ذکر کرده اند طراحی ضعیف دلیل اصلی آنها برای عدم اطمینان به مطالب و محتوای وب سایت است .
طراحی وب سایت در حال تبدیل شدن به مهم ترین فاکتور موفقیت است و طبیعاتا تبدیل به پیچیده ترین فرایند توسعه سایت شده است. هنگام شروع به توسعه یک سایت ما با یک تصمیم دشوار بین انتخاب یک قالب سایت و یا طراحی سفارشی سایت هستیم. چه انتخاب می کنید؟ برای یک انتخاب آسان تر، ما هر دو روش برای ساخت یک وب سایت از طریق بررسی نقاط کلیدی مطرح می کنیم، که باید هنگام تصمیم گیری بر طراحی در نظر گرفته و مقایسه شوند.

یک قالب سایت آماده بهترین انتخاب می باشد زمانی که:

# 1. شما نیاز به سرعت در روند ساخت وب سایت خود هستید و قصد صرفه جویی در وقت را دارید.
# 2. یک وب سایت برای راه اندازی کسب و کار شخصی و کوچک، که بودجه کمی برای اولین حضور در نظر گرفته اید و ممکن است دوباره بوجه بیشتری هزینه نمایید.
# 3. شما کار خود را به نمایش گذاشتن محتوا در وب سایت محدود کرده اید.
# 4. فقط نیاز به یک "کارت ویزیت" دارید وب سایتی بدون قابلیت های پیچیده می خواهید.
# 5. ریسکپذیری شما برای پروژه پایین است و هنوز مطمین نیستید و تنها قصد یک شروع را دارید

طراحی وب سایت سفارشی بهترین انتخاب است، زمانی که:

# 1. در وب سایت شما ویژگی های وجود دارد که متفاوت و خاص است با گذشت زمان و ممکن است به طور مداوم تغییر کند.
# 2. شما از قبل یک نام تجاری دارید نیاز به طراحی سایتی دارید که به شدت در ترکیب و تطبیق با نام تجاری ، آرم، سبک شرکت شما باشد.
# 3. شما قصد ندارید با مصالحه از هر یک از نیازهای وب سایت کوتاه بیایید دقیقا روی آنچه می خواهید مسمم هستید.
# 4. وب سایت شما یک معماری اطلاعاتی عمیق و یک ساختار پیچیده دارد.
# 5. بازار رقابت پیچیده و بزرگی دارید و موفقیت شما به کوچکترین مزیت ها که می تواند یک طراحی متمایز باشد بستگی دارد.
#6. و در نهایت برای اجرای پروژه خود ریسک پذیر هستید.