طراحی سایت وتکنیک های سئودرمحتوا

طراحی سایت وتکنیک های سئودرمحتوا

طراحی سایت وتکنیک های سئودرمحتوا

 

طراحی سایت و تکنیک های سئو در محتوا :محتوا یکی از المان های غیر قابل حذف در سئو سایت می باشد. محتوایی که در طراحی سایت خود می گذارید می بایست با اصول سئو سایت هماهنگ گردد تا بتواند ترافیک را به سمت طراحی سایت شما هدایت نماید. پس در واقع در زمان تولید محتوا علاوه بر کاربران ، موتورهای جستجو را نیز مورد هدف قرار دهید. در ادامه به بیان تکنیک های سئو که می توانید در محتوا به انجام رسانید تا رنکینگ خوبی را بدست آورید را بیان می نماییم.


تیتر در محتوای طراحی سایت

 

انتخاب تیتر در طراحی سایت اولین موضوعی است که می بایست پیش از تولید محتوا بدان توجه نماییم. محتوا و تیتر محتوای شما می بایست در حول کلمه کلیدی سایت شما تنظیم گردد زیرا که در اینصورت می تواند ترافیکی از کاربران که نیازمند اطلاعات در حوزه شما هستند را به سمت سایت هدایت می نمایید. تیتری از موضوعات که مرتبط به حوزه کاری شما هستند و بیشتر توسط کاربران جستجو می شوند را تعیین و مشخص نمایید و در این زمینه به تولید محتوا بپردازید.


هدینگ ها در محتوای طراحی سایت

 

هدینگ ها یا همان تیتر اصلی و تیتر فرعی از موضوعات مهمی در طراحی سایت هستند که در محتوا می بایست بدان پرداخته شود. تیترها موجب می گردد که کاربر دریافت بهتری از مقصود و موضوعاتی که در مطلب بدان پرداخته شده است بگیرد و نیز اینکه تیترها در تگ h قرار می گیرند و این امر در سئو محتوا به شما کمک می نماید.


چگالی کلمه کلیدی در محتوا طراحی سایت

 

چگالی کلمه کلیدی موضوعی است که در محتوا می بایست بدان توجه خاص شود. چگالی کلمه کلیدی را در محتوای خود در نظر بگیرد. زمانی که شما در محتواهای خود کلمات کلیدی خود را تکرار می نمایید در واقع کمک می نمایید که محوریت سایت خود را به گوگل بشناسانید.