ده نرم افزار فروشگاه ساز برتر برای طراحی سایت فروشگاهی

ده نرم افزار فروشگاه ساز برتر برای طراحی سایت فروشگاهی

ده نرم افزار فروشگاه ساز برتر برای طراحی سایت فروشگاهی

منبع این رده بندی سایت toptenreviews.com است. در این لیست بر اساس چندین فاکتور مانند هزینه و طرح ، شرایط هاستینگ ، ویژگی های خرید و بازاریابی ، امنیت و امکانات بخش ادمین ، و پشتیبانی ارزشیابی شده اند، در این رقابت از دیدگاه این سایت shopify مقام نخست را کسب نموده است. امید است این مطلب شما را در انتخاب یک سیستم مناسب برای طراحی سایت فروشگاهی تان یاری دهد.

هزینه و طرح  
هزینه و طرح

شرایط هاستینگ  
شرایط هاستینگ

ویژگی های خرید و بازاریابی  
ویژگی های خرید و بازاریابی

امنیت و امکانات بخش ادمین  
امنیت و امکانات بخش ادمین

پشتیبانی  
پشتیبانی