دانلود کتاب: طراحی نرم افزار با Android Studio

دانلود کتاب: طراحی نرم افزار با Android Studio

دانلود کتاب: طراحی نرم افزار با Android Studio

این کتاب به زبان انگلیسی است و نوشته بلن کروز زاپاتا می باشد او درجه مهندسی خود را در علوم کامپیوتر از دانشگاه مورسیا در اسپانیا دریافت نمود ،. سپس فوق لیسانس خود را در زمینه علوم کامپیوتر در همان دانشگاه کسب کرد در حال حاضر در مشغول کار بر روی دکترای خود در گروه تحقیقات مهندسی نرم افزار دانشگاه مورسیا است. این کتاب در 110 صفحه و 10 فصل تدوین شده است و راهنمای خوبی برای علاقه مندان به فراگیری توسعه نرم افزار در محیط Android Studio می باشد.
لینک دانلود نسخه pdf کتاب