رده بندی ده سیستم مدیریت محتوا برتر دنیا برای طراحی سایت

رده بندی ده سیستم مدیریت محتوا برتر دنیا برای طراحی سایت

رده بندی ده سیستم مدیریت محتوا برتر دنیا برای طراحی سایت

در این رده بندی که از سایت toptenreviews.com گرفته شده است، بر اساس چهار فاکتور امنیت، پشتیبانی از کسب و کار، افزونه های استاندارد و سادگی در استفاده وضعیت این سیستم های مدیریت محتوااز 1 تا 10 نمره دهی شده است که در این رقابت OCPortal مقام اول کسب کرده ! و wordpress محبوب طراحی سایت مقام دوم کسب کرده است. در ادامه جزئیات و نمودارهای تحلیلی هر یک از این سیستم های مدیریت محتوا شرح داده شده است.

سیستم ها و نیازمندی ها  
  سیستم ها و نیازمندی ها

فاکتور اول امنیت  
  فاکتور اول امنیت

فاکتور دوم پشتیبانی از کسب و کار  
  فاکتور دوم  پشتیبانی از کسب و کار

فاکتور سوم افزونه های استاندارد  
فاکتور افزونه های استاندارد

فاکتور چهارم سادگی در استفاده و پشتیبانی  
فاکتور چهارم سادگی در استفاده و پشتیبانی

 
فاکتور چهارم پشتیبانی