برند سازی فقط طراحی لوگو نیست

برند سازی فقط طراحی لوگو نیست

برند سازی فقط طراحی لوگو نیستاستارت آپ های نوپا برای موفقیت تبلیغات برند خود علاوه بر طراحی یک لگو اقدام به طراحی ست های تبلیغاتی نیز می نمایند. بعنوان مثال ست لوازم نوشت افزار شرکت ، یا ست لاوزم اداری و یا ابزار کاری . در ادامه عکس یک ست ابزار کاری ساده در عین حال زیبا آمده است. امیدوارم برای کسب و کار شما نیز الهام بخش باشد.

 
ست ابزار اداری ساده

 
برند سازی با تبلیغات جانبی

 
ساده گی و زیبایی