بررسی ده سیستم مدیریت محتوای سازمانی برتر دنیا

بررسی ده سیستم مدیریت محتوای سازمانی برتر دنیا

بررسی ده سیستم مدیریت محتوای سازمانی برتر دنیا

این رده بندی از سایت toptenreviews.com گرفته شده است. در این لیست بر اساس چندین فاکتور امکانات مدیریتی ، قابلیت های هماهنگی و همکاری، امکانات مدیریت اسناد، یکپارچکی و هماهنگی با سایر نرم افزارها، امنیت، استانداردها، پشتیبانی و قابلیت راه اندازی بر روی سیستم عامل ها ارزشیابی شده اند، در این رقابت M-Files با اختلاف و برتری مطلق نسبت به سایر رقبا مقام نخست را کسب نموده است

امکانات مدیریتی  
  امکانات مدیریتی

قابلیت های هماهنگی و همکاری  
قابلیت های هماهنگی و همکاری

امکانات مدیریت اسناد  
امکانات مدیریت اسناد

یکپارچکی و هماهنگی با سایر نرم افزارها  
یکپارچکی و هماهنگی با سایر نرم افزارها

امنیت  
امنیت

استانداردها  
استانداردها

پشتیبانی  
پشتیبانی

قابلیت راه اندازی بر روی سیستم عامل ها  
قابلیت راه اندازی بر روی سیستم عامل ها