اشتراک لینک لوکال بصورت عمومی در اینترنت

اشتراک لینک لوکال بصورت عمومی در اینترنت

اشتراک لینک لوکال بصورت عمومی در اینترنتاشتراک پروژه بر روی سیستم لوکال (localhost) با مشتریان و همکاران در طراحی سایت بر سرعت توسعه و در کیفیت سایت طراحی شده اهمیت بالایی دارد. در این راستا گروه طراحی سایت سایت کد پروژه ای را جهت دستابی به این هدف با نام فوروارد آغاز نموده است . در این نرم افزار شرایطی فراهم شده که طراحان و کدنویسان بدون نیاز به بارگزاری پروژه خودبر روی سرور لینک localhost صفحه مورد نظر را بصورت عمومی به اشتراک قرار دهند. برای مشاهده جزیئات بیشتر به این لینک مراجعه کنید