آیا خواندن مقالات موجود در مورد طراحی وب سایت به ما کمک می کند

آیا خواندن مقالات موجود در مورد طراحی وب سایت به ما کمک می کند

آیا خواندن مقالات موجود در مورد طراحی وب سایت به ما کمک می کند


آیا خواندن مقالات موجود در مورد طراحی وب سایت به ما کمک می کند:فکر می کنید که مقالاتی که در سایت ها در مورد طراحی سایت وجود دارد برای شما مفید است و به شما کمک می کند؟! عموم افراد برای این به مقالات و مطالب سایت های دیگر مراجه می کنند تا برای انجام کار خود ایده بگیرند و یا برای بهتر انجام دادن کار ها راه کار بیاموزند. اما با وجود چنین مقالاتی به نکته ها و پیشنهادات آنها توجه می کنید و آن را انجام می دهید یا فقط زمانی را صرف می کنید و مقالات را می خوانید و بعد از اتمام آن تمامی نکات را کنار می گذارید و به کار خود می پردازید؟


برای کارهای خود زمان بندی مناسبی را برنامه ریزی کنید


آیا برای انجام کارهای خود برنامه ریزی دارید؟ زمانی که می خواهید یک طراحی وب سایت انجام دهید حتما برای تمامی مراحل کار خود برنامه ریزی کنید و از 100% تایم کاری خود 20% آن را برای خواندن مقالات و ایده گرفتن از آنها صرف کنید و 80% باقی را برای انجام و پیاده سازی ایده ها صرف کنید.


اینترنت خود را خاموش کنید


در زمان طراحی وب سایت به صورت اولیه برای استفاده کافی و مفید از زمان خود ارتباط تان را با اینترنت قطع کنید. حتی برای طرح های خود از نرم افزار ها استفاده نکنید و کار خود را بر روی کاغذ و قلم پیاده کنید. به این ترتیب تمرکز بیشتری بر روی کار خود خواهید داشت.


در انجام طراحی سایت خود از منابع مفید استفاده کنید


بخشی از منابع و اطلاعات هستند که برای انجام طراحی سایت خود به آنها نیاز دارید و باید اطلاعات خود را در مورد آنها به روزرسانی کنید.
برای کار خود یک روند بهبود را پایه ریزی کنید. به این صورت که هر روز نقاط ضعف خود در مدیریت مشتریان و قرارداد و دیگر مسائل را بیابید و در رفع آنها تلاش کنید و دیگر مباحث موجود.

تحریر و تنظیم شده در واحد توسعه شرکت طراحی سایت نونگار

ارائه دهنده خدمات طراحی اپلیکیشن موبایل و کلاسهای آموزش طراحی سایت