دانلود کتاب : طراحی UX بهتر با الگوهای UI

دانلود کتاب : طراحی UX بهتر با الگوهای UI

دانلود کتاب : طراحی UX بهتر با الگوهای UI


این کتاب رایگان شامل:

1-یک رویکرد روشمند برای درک و انتخاب بهترین الگوهای UI
2-یاد بگیرند که چگونه به دسته بندی و طبقه بندی همه الگوهای UI برای تصمیم گیری دقیق در مورد UX.
3-یک روش سریع 4 مرحله برای یافتن الگوی مناسب برای سایت یا برنامه خود.
4-برخی منابع مورد علاقه برای پیدا کردن الگوهای UI الهام بخش .
5- نمونه الگوی UI شامل Dribbble, Jawbone, Duolingo, Dropbox, MailChimp, Medium و بیشتر..
شما می توانید کتاب را در اینجا دانلود.