طراحی و تصویرسازی تخت: پروژه گوگل ترانزیت (همراه با ویدیو)

طراحی و تصویرسازی تخت: پروژه گوگل ترانزیت (همراه با ویدیو)

طراحی و تصویرسازی تخت: پروژه گوگل ترانزیت (همراه با ویدیو)

یکی از پروژه های جدید گوگل پروژه ، Google transit که کلیپ تبلیغاتی اون که برای مکزیک طراحی شده رو در ادامه می بینید . در این پروژه از تصویر سازی دوبعدی استفاده شده، امیدوارم برای پروژه بعدی شما الهام بخش باشه و از دیدن المان های دوبعدی این کار لذت ببرید .

 
     گوگل ترانزیت طراحی تخت 2
 
     گوگل ترانزیت طراحی تخت 3
 
     گوگل ترانزیت طراحی تخت 4
 
     گوگل ترانزیت طراحی تخت 5