طراحی وب سایت آنلاین مزایده به چه صورت است؟

طراحی وب سایت آنلاین مزایده به چه صورت است؟

طراحی وب سایت آنلاین مزایده به چه صورت است؟


طراحی وب سایت آنلاین مزایده به چه صورتی است که در طول عمر پیدایش علم طراحی سایت , سایت مزایده اخیرا تبدیل به یکی از اساسی ترین و بیشترین درخواست های کارفرمایان شده است. سایت مزایده ای را می توان جزء جامع ترین طراحی سایت ها از نظر قابلیت های موجود و کارایی های آن در نظر گرفت.یک تفاوت عمده ای با دیگر سیستم ها دارد که شیوه ی شرکت در مزایده است.
برای اینکه کاربران بتوانند در حراجی شرکت کنند باید قبل از شروع حراجی جهت رزرو هزینه کالا را تا حدی که مشخص شده پرداخت کنند و مدیر سایت و مزایده برای حراجی هر کالا تعداد رزرو کاربران خاصی را تعیین میکند.به طور مثال برای یک کالای 400 تومانی حداکثر رزرو 15 کاربر و هر کاربر برای رزرو باید بخشی از مبلغ کالا مثلا 5% را پرداخت کند تا کالا برایشان رزرو شود و در ساعت شروع مزایده شرکت کنند.در چنین سایت هایی تعداد بید های کاربران مشابه است و بصورت رایگان می باشد.


امکانات موجود در طراحی سایت مزایده


امکانات موجود در طراحی سایت مزایده ای بسیار است و کارایی خاص خود را دارد که اگر بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم می تواند چندین صفحه را به آن اختصاص داد اما پایه ترین این امکانات شیوه ی اجرای مزایده است که به دو روش صورت میگیرد , یکی به صورت رزرو و پرداخت درصد کمی از کالا و شرکت در مزایده در زمان تعیین شده و دیگری کاربران در زمان مزایده با پرداخت بخشی از کالا که قبلا توسط مدیر تعیین شده وارد مزایده شده و در انتهای مزایده در صورت برنده نشد مبلغ پرداخت شده به آنها بازگردانده می شود.


اختیارات مدیر سایت  در طراحی وب سایت مزایده


اختیارات مدیر سایت در کنترل تمامی بخش ها و کاربرد های خاص سایت و شیوه ی اجرا مزایده , تعیین تعداد بلیطی که کاربر برای ورود به مزایده احتیاج دارد و تعیین جایزه ها و تعداد شانس ها است.
اگر در تلاش برای پیدا کردن شرکتی مناسب برای پیاده سازی چنین طراحی سایت در چهارچوب قوانین موجود هستید , شرکت سایت کد توانایی اجرای چنین سایتی را به صورت کاملا داینامیک دارد.