ده تکنولوژی نوظهور آینده نزدیک-بخش سوم

ده تکنولوژی نوظهور آینده نزدیک-بخش سوم

ده تکنولوژی نوظهور آینده نزدیک-بخش سوم7# مغز ارگانویدهای
یک روش جدید برای رشد سلول های مغز انسان که می تواند رمز و راز زوال عقل، بیماری روانی، و سایر اختلالات عصبی مشخص کند. ارگانویدهای مغزی، که دارای ویژگی های خاصی از مغز انسان در سه ماهه اول توسعه از جمله در بخش لوب قشر هستند. اجزای نرمی مشابه بافت انسانی مغز در حال رشد در یک ظرف، در این فرایند هدف نهایی دستیابی به حجمی با کارایی مغز نیست. اما یک پنجره جدید رو به علم باز شده است که چگونگی رشد و عملکرد نورون ها را مشخص می نماید، و می توان درک متفاوت، از فعالیت های اساسی مغز به دانشمندان دهد.
این تکنولوژی حالا در دسترس خواهد بود

 
مغز ارگانویدهای

8# فتوسنتز سوپر شارژ
پیشرفت های عظیم علم ژنتیک می تواند به افزایش تولید محصولات کشاورزی و تغذیه میلیاردها نفر کمک کند. دانشمندان با دست کاری ژنتیکی گیاهان همچون ذرت و گندم می توانند کاری کنند که مقدار و اندازه عمل فتوسنتز آنها نسبت به گیاهان هرز اطراف بیشتر شود و مقدار و سرعت محصول دهی افزایش یابد
این تکنولوژی 10- 15 سال آینده در دسترس خواهد بود

 
فتوسنتز سوپر شارژ

9# شبکه اینترنتی از DNA
یک شبکه جهانی از میلیون ها ژنوم می تواند پیشرفت بزرگی در علم پزشکی باشد.
نوح شش ساله از یک اختلال بدون نام و نامشخص درد و رنج می کشد. پزشکان او می خواهند اطلاعات ژنتیکی او را در سراسر اینترنت برای دیدن موردی مشابه او بخش کنند. در ماه ژانویه، برنامه نویسان در تورنتو شروع به آزمایش یک سیستم برای اشتراک اطلاعات ژنتیکی بین بیمارستان های مختلف کردند . این سیستم، در بیمارستان هایی در شهرهای میامی، بالتیمور، و کمبریج انگلستان راه اندازی شد، سیستم بصورت خودکار به مقایسه DNA افراد بیمار در سراسر شبکه می پردازد و تشابهات ژنتیکی بین بیماران را می یابد و اطلاعات مفیدی در اختیار پزشکان بیمارانی با ژنم مشابه قرار می دهد.
این تکنولوژی 1-2 سال آینده در دسترس خواهد بود

 
شبکه اینترنتی از DNA