ده ابزار طراحی سایت: بخش اول

ده ابزار طراحی سایت: بخش اول

ده ابزار طراحی سایت: بخش اول

در این پست 10 ابزار جدید طراحی سایت را به شما معرفی می نماییم، امید است در پروژه های آتی برای شما مفید باشد ، بخش اول:

01. Awesomeplete

یک ابزار کوچک و مفید برای پیاده سازی یک اتوکامپلت پیشرفته در فرم های شما

02. Coolors

یک ابزار کارامد برای تولید و طراحی مجموعه های رنگی تخت در طراحی سایت شما

03. CSS Devices

CSS iPhones, iPads and Apple Watches

یک منبع معتبر برای ایجاد و طراحی CSS های مدل iphone و Apple

04. Surge

Surge یک ابزار توسعه برای ماژول های مرتبط با شبکه اجتماعی است

05. Color Safe

با این ابزار اطمینان حاصل می کنید رنگ های انتخاب شده برای فونت ها و سایر اجزای صفحه بر خوانایی محتوا تاثیر منفی ندارد