هشدار

با توجه به اینکه افراد بیشتری برای دریافت مطالب خبری به شبکه اجتماعی مراجعه می‌کنند، فیسبوک نیز به منبع اصلی بحث و گفتگو در این زمینه تبدیل شده است. البته و متاسفانه این گسترش شامل اطلاعات نادرست و ناقص از وقایع به منظور برنامه‌های سیاسی هم است. در حال حاضر نیز به دلیل اتفاقات سیاسی اخیر این امر حتی مشهودتر هم است، هم در فیسبوک و هم در باقی فضای مجازی. اما عنصر دیگری که در فیسبوک به نظر می‌رسد مشکل‌ساز است این است که برخی از کاربران مقالات و اخبار قدیمی را دوباره به اشتراک می‌گذارند و آنها را به عنوان اطلاعات جدید نشر می‌دهند. این موضوع می‌تواند بحث بر سر موضوعات فعلی سخت‌تر کند و اکنون فیسبوک به دنبال این است که با اضافه کردن پیام هشدار دهنده جدید، این مسئله را برطرف کند. این پیام وقتی که شما میخواهید مطلبی را در فیسبوک به اشتراک بگذارید و عمر محتوای مورد نظر بیش از نود روز باشد، به شما هشدار داده خواهد شد که مطلب قدیمی است، اما در صورت انتخاب شما مانع از اشتراک آنها نمی‌شود. این اولین بار نیست که فیسبوک هشدارهایی را اضافه می‌کند تا کاربران بتوانند درباره رفتار خود در این بستر فکر کنند.