رقیبان گوگل

در جریان محاکمه گوگل در آمریکا، رقیبان این شرکت به عنوان بخشی از جریان دادرسی به سوالات دادگاه فدرال پاسخ دادند. همانطور که در خبر قبلی مفصل به آن پرداخته شد، اتهام گوگل نقض قوانین ضد انحصار است که در دو سطح فدرال و ایالتی می‌باشد. قوانین ضد انحصار به مجوعه قوانینی گفته می‌شود که به منظور افزایش رقابت تجاری و جلوگیری از حذف غیر رقابتی شرکت‌های کوچکتر می‌باشد. گوگل متهم است با دستکاری تعمدی در نتایج جستجو به شرکت‌های رقیب تجاری خود آسیب رسانده است. طی گزارشی از خبرگزاری بلومبرگ، مقامات بلندپایه‌ی آمریکایی در پی آن هستند تا قوانینی در جهت محدودسازی و کنترل گوگل، در زمینه جستجوی آنلاین و موتور جستجوی این شرکت، وضع کنند. در این گزارش عنوان شده است طی روند دادرسی سوالاتی با جزییات زیاد از گوگل و همچنین رقیبان آن پرسیده شده است. از سوی دیگر در مورد عکس‌العمل گوگل و راه‌های مقابله با محکوم شدن و در نتیجه محدود شدن، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد.