در طی مقالات گذشته عنوان کردیم که تصمیم داریم تمامی تب ها یا ابزارهای وب مستر گوگل یا کنسول جستجوی گوگل را برای شما کاربران محترم به تشریح برسانیم. حال با انتشار این مقاله پیرو فرآیند مذکور شده خواهیم بود. امید است مطالب ارائه شده مورد استقبال بگیرد.

Coverage

این تب بسیار فنی تر از تب performance می باشد از این لحاظ که جزئیات بیشتری را در اختیارمان قرار می دهد. درواقع در نگاه کلی، این تب نشان می دهد که از زمان آخرین بروزرسانی چه تعداد صفحات از سایت ما در فهرست گوگل وجود دارد، چه تعداد صفحاتی وجود ندارد، صفحات ما چه خطاها و هشدارهایی برای گوگل ایجاد می کند تا صفحه ما توانایی درست نمایه شدن را بدست بیاورد. این برگه را باید مرتبا مورد بررسی قرار داد چرا که متوجه ی هشدارها و خطاهای وب سایت خود بشوید در این صورت هنگامی که گوگل خطای جدیدی را پیدا می کند، اعلان ها را دریافت می کنید با دریافت این چنین اعلان هایی می توانید به جزئیات خطا پرداخته و رفع مشکل کنید.
در این تب (برگه) همانند تب performance دو بخش اصلی داریم یکی بخش بالایی که بخش نمودار می توان از آن نام برد یکی بخش پایین که می توان از آن به نام، بخش جزئیات (Details) نام برد.

گزارش Coverage در گوگل وب مستر-طراحی سایت

بخش نمودار coverage:

در حقیقت این بخش به دو قسمت اصلی تقسیم بندی یا گروه بندی می شود: گروه اول که شامل قسمت هدر این بخش خواهند شد و تعدادشان به عدد 4 می رسد و گروه دوم که شامل نمودار می باشد. حال به تشریح این دوگروه خواهیم پرداخت.

گروه اول:

این گروه شامل چهار وضعیت می باشد که عبارت اند از: Error،Warning ، Valid، Excluded

Error

این قسمت مربوط به خطاهایی است که در صفحات ما توسط گوگل پیدا شده اند. تصمیم داشتیم که در این مقاله به تشریح این خطاها بپردازیم اما به دلیل این که محتوای مقاله بیش از حد زیاد می شود بنا شد تا خطاهای مربوط به این فرآیند را در مقاله ای دیگر به صورت مفصل تشریح سازیم و در این جا فقط آن ها را نام می بریم. تعدا خطاهای مربوطه به عدد 7 می رسد، به عبارتی دیگر 7 نوع خطا در این بخش امکان نمایان شدن دارند:
-Server error (5xx)
-Redirect error
-Submitted URL blocked by robots.txt
-Submitted URL marked noindex
-Submitted URL seems to be a Soft 404
-Submitted URL returns unauthorized request(401)
-Submitted URL not found (404)
-Submitted URL has crawl issue

Warning

در این قسمت صفحاتی که دارای وضعیت هشدار هستند ممکن است به توجه شما نیاز داشته باشند و ممکن است با توجه به نتیجه خاص ایندکس نشده باشند.

Valid

این قسمت صفحات و تعداد صفحاتی با وضعیت معتبر نمایه سازی شده اند را به نمایش در می آورد. در این قسمت همانطور که گفتیم به شما صفحات نمایه سازی شده را نمایش می دهد و دارای دو پیغام برای شما می باشد: پیغام اول: صفحات شما به درستی نمایه سازی شده اند. پیغام دوم: شما پیوند های مهم خود را با استفاده از نقشه سایت برای نمایه سازی ارسال کنید.

Excluded

این صفحات به طور معمول نمایه نمی شوند و به نظر کنسول جستجوی گوگل این یک فرآیند مناسب است. این صفحات یا کپی از صفحات ایندکس شده هستند، یا توسط مکانیزم موجود در سایت شما از نمایه سازی منع شده اند، یا در غیر این صورت به دلیلی که گوگل فکر می کند خطایی نیست، فهرست نشده اند. در این قسمت خطاهایی وجود دارد که همانطور که اعلام شد در مقاله ای دیگر به بررسی آن خواهیم پرداخت.

گروه دوم:

این گروه شامل نموداری است که تمامی موارد گروه اول را در قالب نمودار به نمایش در می آورد. نمودار موجود به این ترتیب می باشد که در محور x زمان را نمایش می دهد و یا مختص زمان می باشد و محور y ها به تعداد صفحات اختصاص یافته است به طوری که شما وقتی بر روی یکی از تب های بالای این بخش به عنوان مثال، بر روی Error کلیک می کنید خطاهای مربوطه را درقالب یک نمودار به تصویر می کشد و اعلان سازی می نماید که چه تعداد صفحه مورد خطا و در چه زمانی این خطاها رخ داده اند.

بخش جزئیات (Details)

در این بخش ما می توانیم با فعال کردن یا غیر فعال کردن تب هایی همچون Error، Warning، Valid و Exludeed اطلاعات و یا بهتر بگوییم جزئیات اطلاعات و گزارشات را مشاهده کنیم. این بخش شامل 5 قسمت می شود که شامل Status، Type، validation، Trend و page می باشد حال توضیحی که راجع به این موارد وجود دارد را ارائه می دهیم:
-Status: نوع وضعیت را مشخص می سازد به عنوان مثال این یک Error می باشد.
-Type: نوع Error را ذکر می کند.
-Validation: در این قسمت نتیجه ی حاصل را بدست می آورد به عنوان مثال می گوید Not Started.
-Trend: در این جا روند را به رنگی که مختص آن می باشد نمایش خواهد داد.
-Page: در این قسمت هم تعداد صفحه ی مد نظر خطای مربوطه را اعلان سازی می کند.