معرفی گرید در طراحی سایت

معرفی گرید در طراحی سایت

معرفی گرید در طراحی سایت


معرفی گرید در طراحی سایت
یکی از الزامات طراحی سایت هایی که اطلاعات در اختیار کاربران قرار می دهند این است که کاربر احساس رضایت داشته باشد و مقصود شما را به سادگی دریابد انتقال اطلاعات به کاربر در بحث طراحی سایت امری حیاتی محسوب می شود در واقع هدف اصلی از طراحی سایت فهماندن اطلاعات به کاربر است.

اهمیت گرید در طراحی سایت

گرید به طراح ذهنیت می دهد و برای طراحی سایت به عنوان یک راهنما عمل می کند استفاده از گرید در طراحی سایت باعث می شود خلاقیت در مسیر صحیح استفاده شود اولین برداشت کاربر از طراحی سایت به ساختار آن بر می گردد بنابر این مهم است که کاربر احساس کند که طراحی سایت دارای ساختاری منظم و ساده است گرید ها در واقع ساختار مبنایی برای طراحی سایت به وجود می آورند و به طراح اجازه می دهند یک طرح قوی برای سایت به جود اورد.

کاربرد گرید قسمتی در طراحی سایت

گرید قسمتی برای طرح های پیچیده که نیاز به کنترل زیادی دارند مناسب تر است برای مثال گالری تصاویر نمونه ی مناسب برای ایجاد گرید قسمتی محسوب می شود طراحی وب سایت با گرید قسمتی به صورت تلفیقی از دسته بندی های افقی و عمودی ساختار بندی می شود این روش برای طراحی سایت هایی که محتوای پیچیده و تصاویر زیاد دارند مناسب است و می توان به وسیله ان فضایی که در اختیار عناصر مختلف قرار می گیرد، محدود ساخت.
کاربرد گرید ستونی درطراحی سایت چیست ؟ زمانی که در طراحی سایت تهران بخواهید اطلاعات را به صورت جدا جدا ارایه کنید گرید ستونی به شما برای قرار دادن محتوا کمک خواهد کرد در گرید ستونی می توان میان چند ستون پل زد و آنها را به هم مرتبط ساخت و یک ستون می تواند برای بارگذاری متن باشد یا حتی برای قرار دادن تصاویر

کاربرد گرید سلسله مراتبی چیست ؟

این گرید عناصر مختلف را در یک قالب دیداری قرار می دهد و اغلب با سایز دلخواه ستون ها و ردیف ها توسط طراح ایجاد می شود گرید سلسله مراتبی زمانی به کار می رود که سایر گرید ها برای طراحی سایت مناسب نباشد و نیاز به گرید خاص باشد. جذب مخاطب به طراحی سایت از طریق محتوا که از جدید ترین و بروز ترین مقالات وب سایت سایت کد می باشد را نیز مطالعه نمایید.
از گرید نوشتاری چه می دانید ؟ گرید نوشتاری ساختاری ستونی دارد و مستطیل شکل است این گرید برای پست گذاری وبلاگ ها مناسب تر است و تصاویر در اطراف ستون ها قرار می گیرد گرید نوشتاری ساده ترین نوع گرید در طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن است که از یک ستون و به همراه تصاویر تشکیل شده است.

واحد توسعه و تحقیق شرکت نونگار پردازش